Ubezpieczenie posagowe

Ubezpieczenie posagowe Kolorowa Przyszłość stanowi zabezpieczenie przyszłości dziecka w przypadku śmierci opiekuna. To również możliwość zadbania o finansowy start dziecka w dorosłość. Dziecko otrzymuje ustaloną kwotę w sytuacji, gdy założyciele polisy dożyją do końca zadeklarowanego okresu ubezpieczenia. Także istnieje możliwość wzbogacenia zakresu ochrony o dodatkowe opcje, na przykład wypłatę renty posagowej dla dziecka, w razie śmierci fundatora, przejęcie opłacania składek w przypadku całkowitego inwalidztwa fundatora czy wypłatę w razie poważnego zachorowania dziecka.

Fundusz Posagowy

Posag dla dziecka
źródło: ohiovalleycu.org

W ramach oferty Funduszu Posagowego składki można wpłacać regularnie lub wraz z dodatkowymi wpłatami. W ofercie znajduje się 46 funduszy o zróżnicowanym profilu inwestycyjnym oraz 4 plany inwestycyjne. Co ważne, Klient może w każdym momencie pobrać dowolną  kwotę z wybranego funduszu. Przez pierwsze pięć lat opłaty z tego tytułu wynoszą 5 proc. kwoty wypłaty w pierwszym roku i o 1 pkt. proc mniej w kolejnych.

Renta Posagowa
W przypadku śmierci ubezpieczonego klienta, dziecko będzie otrzymywało miesięczną rentę w wysokości 2% lub 4% aktualnej sumy ubezpieczenia miesięcznie.

Opcja ubezpieczenia na wypadek inwalidztwa dziecka w wyniku wypadku
W sytuacji inwalidztwa ubezpieczonego dziecka poniesionego na wskutek wypadku, wypłacane jest świadczenie, którego wysokość uzależniona jest od stopnia uszczerbku określonego w tabeli w OWU. W przypadku poważniejszych urazów wypłacane jest 100 proc. sumy ubezpieczenia i w tej sytuacji, umowa zostaje rozwiązana (podstawowa umowa nie ulega zakończeniu).

Ochrona dziecka przed skutkami wypadku rodzica/opiekuna
Istnieje możliwość dokupienia opcji dodatkowych, które gwarantują przejęcie opłacenia składek w przypadku całkowitego inwalidztwa oraz ubezpieczonego w wyniku wypadku. W pierwszej opcji, WARTA opłaca zadeklarowane przez Klienta składki, zaś dziecko w określonym wieku otrzyma kwotę uzgodnioną w umowie. W drugim wariancie, uzgodniona suma ubezpieczenia zostanie wypłacona w przypadku śmierci ubezpieczonego.