Ubezpieczenia domów i mieszkań

Obawiasz się o bezpieczeństwo swojej nieruchomości na Mazurach? W ofercie WARTY znajduje się ubezpieczenie, obejmujące ochroną nieruchomość. WARTA Dom Plus pozwala na zabezpieczenie Twojego domu przez 19 rodzajami żywiołów oraz umożliwia rozszerzenie umowy o dodatkowe opcje, na przykład kradzież z włamaniem czy dewastację. WARTA Dom Komfort Plus pozawala na zabezpieczenie nieruchomości przed wszystkimi ryzykami, również tymi, które nie zostały wyraźnie wyłączone w danej umowie.

Pakiet assistance posada szeroki wachlarz usług, które dopasowane są do potrzeb Klienta. Ubezpieczenie dotyczy problemów związanych z nieruchomością oraz gwarantuje wypłatę świadczeń w przypadku nieszczęśliwego wypadku lub choroby właściciela.

Ochrona domu
źródło: Prospekt firmy optimax.at

Ochrona budowanego domu
Nieruchomość może zostać objęta ubezpieczeniem nawet w trakcie jej budowy. Każdy wariant umowy określa skutki zdarzeń losowych, od których chronione jest mieszkanie, dom jednorodzinny czy letniskowy. Na przykład ubezpieczenie WARTA Dom Komfort+ obejmuje również ochroną wskazane elementy domu lub lokalu w trakcie budowy przed rabunkiem, kradzieżą czy dewastacją.

OC w życiu prywatnym
W przypadku braku zakupu polisy mieszkaniowej istnieje możliwość zabezpieczenia nieruchomości przed zdarzeniami losowymi. OC w życiu prywatnym jest przeznaczone osobom fizycznym, które chcą zapewnić odpowiednią ochronę dla siebie i domowników na wypadek wyrządzenia szkody osobom trzecim.

Co ważne, umowa w wariancie podstawowym  gwarantuje pełną ochronę klientowi, zarówno w trakcie wykonywania czynności życiu prywatnym jak i w przypadku posiadania mienia, w tej sytuacji nieruchomości. Umowa w tym wariancie obowiązuje jedynie na terytorium RP, zaś istnieje możliwość rozszerzenia jej na tereny zagraniczne, z wyłączeniem USA i Kanady lub na cały świat.